การประชุมเตรียมความพร้อม ณ ทชร.

การประชุมเตรียมความพร้อมของ ทชร. ในการประชุม คคส.ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมตอบแทนคุณแผ่นดิน

Read More...